نبرد خليج فارس

اين فيلم به قسمتي از درگيري دريايي ناوگان سپاه با ناوگان پنج نيروي دريايي آمريکا در خليج فارس مي پردازد. در اين فيلم ايران با استفاده ار جنگ نامتقارن درياي ناوگان کلاسيک آمريکا را درخليج فارس زمينگير مي کند.وجنک در نهايت با توسل وامدادهاي غيبي به پيروزي ايران منجر مي شود.کارگردان : فرهاد عظیما

تاریخ اکران : 1395/12/07

سال ساخت : 1395

بازیگران :