دارکوب

داستان زنی معتاد است که همسرش او را رها کرده و مجددا ازدواج کرده است . زن معتاد که به او دروغ گفته شده است که فرزندش مرده , متوجه میشود کودکش زنده است . پی گیری های زن برای پس گیری فرزندش مشکلاتی را برای پدر دختر و زن جدید به وجود می آورد.کارگردان : بهروز شعیبی

تاریخ اکران : 1397/04/04

سال ساخت : 1396

بازیگران : جمشید هاشم پور ؛ مهناز افشار ؛ امین حیایی ؛ سارا بهرامی ؛ هادی حجازی فر ؛ شادی کرم رودی ؛ نگار عابدی ؛ طوفان مهردادیان ؛ آتیه جاوید ؛ ندا عقیقی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/09 1397/06/07 13:15,15:15,17:15

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 14:00
سالن دو 1397/04/14 1397/06/12 18:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/07 1397/06/05 10:30,12:30,14:30,16:30,20:30
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 20:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 17:00
سالن دو 1397/04/14 1397/06/12 15:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن ساحل 1397/04/16 1397/06/14 15:30
دریا 1397/04/07 1397/06/05 19:00
سالن دو 1397/04/06 1397/06/04 10:00,13:30,17:00
سالن اصلی 1397/04/25 1397/06/23 14:30,22:30
سالن اصلی 1397/04/12 1397/06/10 16:15
سالن اصلی 1397/04/11 1397/06/09 14:00
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 11:30,15:30
سالن دو 1397/04/07 1397/06/05 14:00,22:00
سالن دو 1397/04/11 1397/06/09 15:30
سالن اصلی 1397/04/23 1397/06/21 12:30,16:30,20:30

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,22:45

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/04/07 1397/06/05 11:45,15:15,19:00

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/04/06 1397/06/04 12:30,16:30
شقایق 1397/04/06 1397/06/04 10:15,14:15,18:15

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/06 1397/06/04 10:15,14:15,18:15

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/04/11 1397/06/09 12:00,16:00,20:00

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/11 1397/06/09 11:00,15:00,19:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/11 1397/06/09 11:30,15:30,19:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/24 1397/06/22 11:00,17:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/06 1397/06/04 14:30,20:30
سالن اصلی 1397/04/06 1397/06/04 12:30,18:40

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/04/17 1397/06/15 10:00,14:00,16:00,20:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/10 1397/06/08 13:00,20:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/10 1397/06/08 17:30,23:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ3 1397/04/11 1397/06/09 18:15,22:00
فرهنگ 2 1397/04/11 1397/06/09 10:30,12:30,14:30,18:30