دشمن زن

چرا هر چی دشمن زنه بعد از یه مدت تو زرد از آب درمیاد و میشه مدافع سرسخت حقوق زنان؟کارگردان : کریم امینی

تاریخ اکران : 1397/03/22

سال ساخت : 1396

بازیگران : سام درخشاني، گوهر خيرانديش، بهاره كيان‌افشار، بهرنگ علوي، الناز حبيبي، مريم سعادت، مونا شناس و با حضور اميرحسين آرمان و سيروس همتي


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/24 1397/05/22 11:30,13:15,15:00,17:00,19:00,21:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/26 1397/05/24 11:00,15:00,19:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 18:30,20:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فانوس 1397/03/24 1397/05/22 00:30,12:00,18:15,21:30,23:00
دریا 1397/03/24 1397/05/22 22:15
سالن دو 1397/03/24 1397/05/22 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 14:30,18:30
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 16:15,20:00,22:00
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 16:00
سالن دو 1397/03/30 1397/05/28 16:00
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 13:30,17:30
سالن اصلی 1397/03/24 1397/05/22 15:15,19:45
سالن دو 1397/03/26 1397/05/24 15:15,19:45

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/03/26 1397/05/24 12:15,16:15
شقایق 1397/03/26 1397/05/24 20:30

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30,22:30

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/03/26 1397/05/24 10:00,14:00,18:00,22:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/30 1397/05/28 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/27 1397/05/25 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30
سالن اصلی 1397/03/24 1397/05/22 10:30,12:30,14:30,16:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 10:00,18:00,22:00
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 16:00,18:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 16:00,18:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/24 1397/05/22 14:30,18:30,22:30

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/24 1397/05/22 12:30,16:30,20:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیخ بهایی 1397/03/24 1397/05/22 10:45,1445,18:45,20:45,22:40
نقش جهان 1397/03/24 1397/05/22 12:30,16:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/27 1397/05/25 19:00,21:00,23:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 14:30,22:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1397/03/24 1397/05/22 11:00,13:00,15:00,19:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 10:30,18:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 16:30,20:30