دشمن زن

چرا هر چی دشمن زنه بعد از یه مدت تو زرد از آب درمیاد و میشه مدافع سرسخت حقوق زنان؟کارگردان : کریم امینی

تاریخ اکران : 1397/03/22

سال ساخت : 1396

بازیگران : سام درخشاني، گوهر خيرانديش، بهاره كيان‌افشار، بهرنگ علوي، الناز حبيبي، مريم سعادت، مونا شناس و با حضور اميرحسين آرمان و سيروس همتي


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/07 1397/06/05 10:30,12:30,14:30,16:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/12 1397/06/10 12:00,22:00,23:55
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 22:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/04/16 1397/06/14 14:15,20:15,22:15
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 16:30
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 12:50,14:30,18:00
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 15:00,20:15
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 02:00,22:00,23:59
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 13:30
سالن دو 1397/03/30 1397/05/28 18:00,20:00
سالن سه 1397/03/26 1397/05/24 10:15,15:00,19:00
سالن اصلی 1397/04/01 1397/05/30 10:45,14:30,18:30
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 12:15,16:00
سالن اصلی 1397/04/04 1397/06/02 18:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/26 1397/05/24 11:00,15:00,19:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/26 1397/05/24 20:00
سالن دو 1397/04/17 1397/06/15 23:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/04/01 1397/05/30 14:00,16:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 12:00,16:00,20:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/04/12 1397/06/10 10:30,12:30,16:30

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شقایق 1397/03/26 1397/05/24 12:15,16:15,20:15
شقایق 1397/03/26 1397/05/24 20:30

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 10:15,14:15,18:15

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/03/26 1397/05/24 10:00,14:00,18:00,22:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/30 1397/05/28 11:30,15:30,19:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/27 1397/05/25 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 10:00,18:00,22:00
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 11:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/26 1397/06/24 10:00,12:00,16:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/01 1397/05/30 13:00,17:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/09 1397/06/07 14:00,16:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/01 1397/05/30 13:00,19:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/27 1397/05/25 17:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 16:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 10:30,18:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 18:30