عصبانی نیستم

خرداد 1392 : نوید و ستاره در تهران زندگی میکنند....کارگردان : رضا درمیشیان

تاریخ اکران : 1397/02/12

سال ساخت : 1392

بازیگران : باران کوثری، نوید محمدزاده، رضا بهبودی، میثاق زارع، میلاد رحیمی، بهرام افشاری، رضا کولقانی و وحید قاضی‌زاهدی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/30 1397/04/28 18:30,21:00,23:00
سالن ساحل 1397/03/05 1397/05/03 13:30,20:15
فانوس 1397/02/28 1397/04/26 17:45,23:59
دریا 1397/03/12 1397/05/10 15:30
سالن اصلی 1397/03/11 1397/05/09 14:30,18:30
سالن اصلی 1397/03/30 1397/05/28 00:30,02:00,18:00,20:00
سالن سه 1397/02/25 1397/04/23 17:00
سالن سه 1397/02/26 1397/04/24 15:00
سالن اصلی 1397/03/12 1397/05/10 10:30,18:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1397/02/22 1397/04/20 13:00,17:00,21:15,23:15

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/30 1397/04/28 18:30,20:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/03/02 1397/04/31 12:00,16:00,20:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/02/31 1397/04/29 10:00,11:45,13:30,15:15,17:00,19:00

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/22 1397/04/20 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,22:00
سالن دو 1397/02/22 1397/04/20 21:30,23:20

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/02 1397/04/31 10:00,11:45,13:30,15:15,17:00,19:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 12:00,16:00,20:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/03 1397/05/01 14:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/02/20 1397/04/18 16:35

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نقش جهان 1397/02/21 1397/04/19 10:30,16:30
نقش جهان 1397/02/23 1397/04/21 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/03/06 1397/05/04 16:30,21:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/05 1397/05/03 16:00,20:00