خجالت نکش

صنم حق داره خجالت بکشه چند تا بچه بزرگ و عروس داره.سنی ازش گذشته اما قنبر که به فکر پیشرفت مملکته اصلا خجالت سرش نمیشه ... معتقده "حلال کن هزار کن" خجالت نکش.کارگردان : رضا مقصودی

تاریخ اکران : 1397/02/12

سال ساخت : 1396

بازیگران : احمد مهرانفر , شبنم مقدمی , لیندا کیانی , شهره لرستانی , الناز حبیبی , علی صالحی , سام درخشانی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/16 1397/04/14 10:30,14:30,16:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/19 1397/05/17 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30,22:30
دریا 1397/03/26 1397/05/24 22:15
فانوس 1397/02/19 1397/04/17 23:00
سالن ساحل 1397/02/20 1397/04/18 13:30
سالن اصلی 1397/03/07 1397/05/05 16:15,21:00
سالن اصلی 1397/02/28 1397/04/26 16:00,21:30
سالن اصلی 1397/03/10 1397/05/08 17:30,21:00
سالن سه 1397/03/10 1397/05/08 10:15
سالن اصلی 1397/03/27 1397/05/25 12:15,16:00,20:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/02/18 1397/04/16 12:30,16:30,20:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/07 1397/05/05 17:00,22:30

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/12 1397/04/10 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,22:45

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/02/19 1397/04/17 10:15,14:15,18:15
شقایق 1397/02/22 1397/04/20 20:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/19 1397/04/17 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:00,23:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/07 1397/05/05 13:30,17:30,21:30
سالن اصلی 1397/02/19 1397/04/17 10:30,12:30,14:30,16:30
سالن دو 1397/02/28 1397/04/26 21:30
سالن اصلی 1397/03/06 1397/05/04 14:30,21:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 16:00,20:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 10:00,12:00,18:00,20:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/28 1397/04/26 11:00,13:00,15:00,17:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 10:00,12:00,14:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/24 1397/05/22 14:00,16:00,18:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/25 1397/04/23 14:00,20:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/18 1397/04/16 16:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نقش جهان 1397/02/26 1397/04/24 14:30,18:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/27 1397/04/25 20:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1397/02/17 1397/04/15 17:00,20:45

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 16:00,20:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/10 1397/05/08 18:30