چهار راه استانبول

این فیلم با نگاهی متفاوت به حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو می پردازد.کارگردان : مصطفی کیایی

تاریخ اکران : 1397/02/12

سال ساخت : 1396

بازیگران : هرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، ماهور الوند، رعنا آزادی ور، مهدی پاکدل، سعید چنگیزیان، پوریا رحیمی سام، بابک بهشاد، خسرو احمدی، تینو صالحی، حسین امیدی و با هنرمندی مسعود کرامتی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/23 1397/04/21 11:30,15:00,18:45

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/17 1397/04/15 18:00
سالن اصلی 1397/02/30 1397/04/28 23:59
سالن دو 1397/03/05 1397/05/03 16:30,18:30,21:00
سالن اصلی 1397/02/19 1397/04/17 15:00,17:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/03/12 1397/05/10 10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,21:00,23:00
سالن ساحل 1397/02/19 1397/04/17 17:00,22:00
دریا 1397/02/19 1397/04/17 15:30
سالن دو 1397/03/02 1397/04/31 12:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/02/25 1397/04/23 14:30,18:30
سالن اصلی 1397/02/28 1397/04/26 23:59
سالن اصلی 1397/03/08 1397/05/06 20:00
سالن اصلی 1397/03/19 1397/05/17 14:30,18:00
سالن اصلی 1397/03/02 1397/04/31 22:00
سالن دو 1397/03/02 1397/04/31 12:00,20:00
سالن سه 1397/02/25 1397/04/23 21:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1397/02/22 1397/04/20 13:00,17:00,21:00,23:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/03/02 1397/04/31 12:30,16:30,20:30

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شقایق 1397/02/12 1397/04/10 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/02/22 1397/04/20 12:00,16:00,20:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/16 1397/04/14 13:00,17:00,21:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/19 1397/04/17 11:30,15:30,19:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/10 1397/05/08 16:00,20:00
سالن اصلی 1397/02/20 1397/04/18 11:00,22:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 14:00,16:00
سالن دو 1397/03/21 1397/05/19 19:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/02 1397/04/31 12:00,18:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/03 1397/05/01 16:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/03 1397/05/01 12:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/12 1397/04/10 23:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/12 1397/04/10 10:30,18:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نقش جهان 1397/02/15 1397/04/13 10:30,14:30,23:00
چهارسوق 1397/02/20 1397/04/18 20:30,22:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/21 1397/04/19 01:00,19:00,21:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/03/24 1397/05/22 20:30
فرهنگ 2 1397/03/21 1397/05/19 20:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/25 1397/04/23 20:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/05 1397/05/03 19:00