جشن دلتنگی

داستان این فیلم درباره چند زن و مرد در تهران است که از طریق فضای مجازی بهم مرتبط می‌شوند.کارگردان : پوریا آذربایجانی

تاریخ اکران : 1397/01/30

سال ساخت : 1396

بازیگران : محسن کیایی, بهنام تشکر , پانته آ پناهی ها , بابک حمیدیان, مینا ساداتی , ساغر قناعت


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/22 1397/05/20 13:15,17:00,20:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/02/26 1397/04/24 12:30,18:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن ساحل 1397/02/19 1397/04/17 16:30
سالن دو 1397/02/12 1397/04/10 12:00,20:00
سالن سه 1397/03/02 1397/04/31 10:15,17:00
سالن اصلی 1397/03/30 1397/05/28 12:30,16:30

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/11 1397/05/09 11:45,15:15,18:45

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/02/12 1397/04/10 10:30,14:30,18:30
شیدا 1397/02/12 1397/04/10 10:15

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/25 1397/04/23 11:00,15:00,19:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/19 1397/04/17 14:00,18:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
کافه رادیو 1397/02/21 1397/04/19 13:00,19:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 13:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 01:00,15:00,17:00