سال دوم دانشکده من

مهتاب و آوا دانشجویان سال دوم دانشکده هستند که به اتفاق تعدادی دیگر از همکلاسی هایشان برای یک سفر چند روزه دانشجویی از تهران به اصفهان می روند ...کارگردان : رسول صدرعاملی

تاریخ اکران : 1398/07/10

سال ساخت : 1396

بازیگران : سها نیاستی، فرشته ارسطویی، علی مصفا، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، شقایق فراهانی، نیلوفر خوش خلق و ...


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/13 1398/09/13 11:00,13:00,15:00
سالن دو 1398/07/13 1398/09/13 19:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 18:00
سالن دو 1398/07/10 1398/09/09 13:00
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 10:30
سالن دو 1398/07/10 1398/09/09 10:00,14:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/07/10 1398/09/10 12:15,16:15,20:15
سالن ساحل 1398/07/10 1398/09/09 20:30
فانوس 1398/07/10 1398/09/09 15:30,21:00
دریا 1398/07/10 1398/09/09 10:45
سالن اصلی 1398/07/13 1398/09/13 16:15,22:00
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/10 14:30,19:45
سالن اصلی 1398/08/03 1398/09/12 11:00
سالن دو 1398/07/15 1398/09/15 14:00,18:00,22:00
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 11:30
سالن سه 1398/07/08 1398/09/08 10:15
سالن دو 1398/07/10 1398/09/10 17:00,21:00
سالن دو 1398/07/10 1398/09/10 10:00
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/10 11:00,15:00,19:00
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/10 12:00,15:30
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 12:15,16:30,18:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1398/07/13 1398/09/13 11:00,15:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/07/15 1398/09/15 17:00,20:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1398/07/10 1398/09/10 14:30,20:15
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 09:00,10:30,14:00,18:00,19:45

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 10:00,11:50,13:40,15:30
سالن دو 1398/07/23 1398/09/23 10:30,14:30,18:30

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیدا 1398/07/10 1398/09/09 18:30

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1398/07/12 1398/09/12 10:00,14:00,18:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/15 1398/09/15 11:00,17:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/10 11:00
سالن اصلی 1398/07/11 1398/09/11 11:00,18:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/10 13:00,17:10,21:30

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/10 14:30
سالن دو 1398/07/10 1398/09/10 20:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1398/07/03 1398/09/03 09:45
پنج 1398/07/10 1398/09/09 13:45,18:00,22:15
چهار 1398/07/10 1398/09/09 12:00,13:45,15:30,17:15,19:00,20:45,22:30
هفت 1398/07/18 1398/09/18 23:59

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 18:00
سالن دو 1398/08/08 1398/09/09 17:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1398/08/08 1398/09/09 10:00,15:45

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیخ بهایی 1398/07/10 1398/09/09 10:15,14:15,18:15
کافه سینما 1398/07/13 1398/09/13 17:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/16 1398/09/16 14:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/10 1398/09/09 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1398/07/12 1398/09/12 13:00,17:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/20 1398/09/20 14:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/19 1398/09/19 15:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هشت بهشت 1398/07/13 1398/09/13 13:30
حافظ 1398/07/13 1398/09/13 19:10,22:40
نصف جهان 1398/07/10 1398/09/09 10:00,11:50,16:00

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/07/11 1398/09/09 16:30