پاستاریونی

«پاستاریونی» یک کمدی خانوادگی است.کارگردان : سهیل موفق

تاریخ اکران : 1397/09/07

سال ساخت : 1397

بازیگران : بهاره رهنما، محمد نادری، سام درخشانی، گوهر خیراندیش


سینماهای در حال اکران این فیلم :

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شقایق 1397/09/25 1397/11/25 12:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/15 1397/11/15 18:00
سالن اصلی 1397/09/22 1397/11/22 12:00,20:00
سالن اصلی 1397/09/26 1397/11/26 15:15,18:45
سالن سه 1397/09/15 1397/11/15 20:15
سالن اصلی 1397/09/26 1397/11/26 11:00,13:00,15:00,19:00
سالن اصلی 1397/09/26 1397/11/26 10:00,17:00

شیراز


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/15 1397/11/15 15:30,17:30,19:00,21:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 10:00,14:00,18:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/14 1397/11/14 18:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 18:00