قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 10:00-12:00
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/03 10:30-12:30-19:00-21:30
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/19 15:00-17:00
سالن دو 1397/03/05 18:30-21:00
فیلم فراری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/02/19 14:30-16:30