سپهر

سینما سپهر


استان : مازندران


شهر : ساری


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 985 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان فردوسی-نبش خیابان ورزش

فیلم های در حال اکران سینما سپهر
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/01 13:00-19:00
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/07 13:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 15:00-19:00-21:00
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/24 11:00-17:00