سپهر

سینما سپهر


استان : مازندران


شهر : ساری


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 985 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان فردوسی-نبش خیابان ورزش

فیلم های در حال اکران سینما سپهر
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/05 12:00-18:00
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/14 10:30-22:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/24 14:00-16:00-20:00