بهمن

سینما بهمن


استان : مازندران


شهر : بهشهر


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 340 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : انتهای خیابان امام خمینی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/05 12:00-15:45-19:30
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/20 10:30-14:00-17:45