بهمن

سینما بهمن


استان : مازندران


شهر : آمل


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 448 نفر


سال ساخت : 1365


آدرس : میدان هفت تیر

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/21 10:15-14:15-18:00-20:00
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/21 10:30-16:30
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/21 12:30-16:15
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/21 12:15-14:30-18:15-20:30