بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : مازندران


شهر : آمل


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 448 نفر


سال ساخت : 1365


آدرس : میدان هفت تیر

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/07 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/12 09:30-11:00-12:45-16:15
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/24 14:30-17:45-19:30