هجرت

سینما هجرت


استان : گلستان


شهر : گنبد کاووس


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 494 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : فلکه مرکزی-طالقانی شرقی

فیلم های در حال اکران سینما هجرت
فیلم داش آکل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/06/23 19:00
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/09 09:00-11:00-17:00
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/16 13:00-15:00