عصرجدید

سینما عصرجدید


استان : گلستان


شهر : گرگان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 488 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : خیابان 5 آذر

فیلم های در حال اکران سینما عصرجدید
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/01 13:00-17:00
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/07 15:00-19:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/19 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00-22:00