عصرجدید

سینما عصرجدید


استان : گلستان


شهر : گرگان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 488 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : خیابان 5 آذر

فیلم های در حال اکران سینما عصرجدید
فیلم داش آکل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/06/15 19:00
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/05 11:00-13:00-15:00-21:00
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/22 12:00-16:00
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/26 09:30-17:30
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/26 10:00-14:00-18:00-20:00