بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : گلستان


شهر : آزاد شهر


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 334 نفر


سال ساخت : 1345


آدرس : خیابان شهید بهشتی-جنب آموزش پرورش