22 بهمن

سینما 22 بهمن


استان : گلستان


شهر : گرگان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 492 نفر


سال ساخت : 1340


آدرس : میدان وحدت انتهای خیابان فلسطین

فیلم های در حال اکران سینما 22 بهمن
فیلم جشن دلتنگی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/11 11:00-13:00-15:00-21:00
فیلم در وجه حامل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 14:00-16:00
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 10:00-12:00-18:00-20:00