آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : کرمانشاه


شهر : کرمانشاه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 501 نفر


سال ساخت : 1346


آدرس : خیابان اشرفی اصفهانی

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/12 16:00-20:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 18:00-22:00