بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : کردستان


شهر : سنندج


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 759 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : میدان آزادی ابتدای خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 09:30
سالن دو 1397/01/26 19:30
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/01/26 10:15-17:00-21:00
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 15:15-17:30-19:45-22:00
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/21 15:30-21:30
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/01/26 15:00-19:00
فیلم فراری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/02/04 10:00-17:30