بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : کردستان


شهر : سنندج


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 759 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : میدان آزادی ابتدای خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/07/03 18:15
سالن دو 1397/07/10 14:30
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/07 15:00-19:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/07/17 14:15-16:15-20:15
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/20 16:30-20:30
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/24 18:30
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/24 09:45
سالن اصلی 1397/07/24 17:00-21:00
سالن سه 1397/07/25 14:15
فیلم جاده قدیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/07/25 16:15-20:15