بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : کردستان


شهر : سنندج


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 759 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : میدان آزادی ابتدای خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/03/10 17:00-21:00
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/03/26 10:15-15:00-19:00
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/06 17:30-21:30
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/11 15:30
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 15:00-17:30-20:00-22:15
سالن دو 1397/04/17 10:00-19:30