بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : قزوین


شهر : قزوین


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 255 نفر


سال ساخت : 1386


آدرس : بلوار مدرس-روبروی پارک ملت -جنب اسناد پزشکی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم ماجرای نیمروز 2 : رد خون
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/07/05 11:45-15:45
فیلم مسخره باز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/07/23 13:30-17:30
سالن دو 1398/07/23 20:00
فیلم درخونگاه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/07/29 14:00
سالن اصلی 1398/08/10 21:30
فیلم هزارتو
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/08/08 11:30-15:30-19:30
سالن دو 1398/08/09 22:00