بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : قزوین


شهر : قزوین


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 255 نفر


سال ساخت : 1386


آدرس : بلوار مدرس-روبروی پارک ملت -جنب اسناد پزشکی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/05 13:30-17:30-21:30
سالن اصلی 1397/07/19 13:30-17:30-21:30
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/05 12:00-16:00-20:00
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/17 14:00-18:00-22:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/22 11:30-15:30-19:30