سعدی

سینما سعدی


استان : فارس


شهر : شیراز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1340


آدرس : چهارراه سینما سعدی

فیلم های در حال اکران سینما سعدی
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 11:00-15:00-19:30-22:00
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/20 13:00-17:30