سعدی

سینما سعدی


استان : فارس


شهر : شیراز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1340


آدرس : چهارراه سینما سعدی

فیلم های در حال اکران سینما سعدی
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/12 11:00-15:00-19:00-23:00
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/16 13:00-17:00-21:00