پیام

سینما پیام


استان : فارس


شهر : شیراز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 520 نفر


سال ساخت : 1320


آدرس : چهارراه زند

فیلم های در حال اکران سینما پیام
فیلم جاده قدیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/10 11:00-13:00-15:00
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/18 17:00-19:00-21:00