ایران

سینما ایران


استان : فارس


شهر : شیراز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 940 نفر


سال ساخت : 1334


آدرس : چهارراه زند

فیلم های در حال اکران سینما ایران
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/05 11:00-15:00-19:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/19 13:00-17:00-21:00