اکسین اکسین

سینما اکسین


استان : خوزستان


شهر : اهواز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 670 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : خیابان شریعتی نبش کافی

فیلم های در حال اکران سینما اکسین
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/07/05 12:00-18:00
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/07/19 10:00-16:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/07/22 14:00-20:00