اکسین اکسین

سینما اکسین


استان : خوزستان


شهر : اهواز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 670 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : خیابان شریعتی نبش کافی

فیلم های در حال اکران سینما اکسین
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/01/25 10:00-20:00
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/01/25 12:00-18:00-22:00
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/01/29 14:00-16:00