بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : خراسان جنوبی


شهر : بیرجند


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 260 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان منتظری -منتظری2

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 22:00
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 14:30-20:00
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 09:00-13:00-18:30
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/02/02 16:30