شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/02/12 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/02/16 10:15-14:15-18:15
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/02/19 10:15-14:15-18:15
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/03/26 12:15-16:15
شقایق 1397/03/26 20:30
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/03/26 12:15-16:15-20:15