سینما آزادی

- استان : تهران
- شهر : تهران
- تعداد سالن : 5
-ظرفیت : 1017 صندلی
-آدرس : تهران - خیابان عباس آباد- نبش وزرا
فیلم های در حال اکران در سینما آزادی

در مدت معلوم - شاهزاده روم

نماینده انحصاری پخش فیلم های تبلیغاتی در کلیه سینماهای کشور
آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی
آدرس سینما آزادی بر روی نقشه