بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : بوشهر


شهر : بوشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 758 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان امام

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/06/04 15:00
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/07/04 14:00-15:30-17:00-22:00
دریا 1397/07/17 20:00
فیلم جاده قدیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/07/04 18:30
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/07/05 11:30-15:00
دریا 1397/07/07 13:15-18:15-21:30-23:20
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/07/14 20:00
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/07/17 16:45-20:00
سالن ساحل 1397/07/17 23:30
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/07/19 13:15-18:15-21:30-23:20
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/07/22 16:30-20:00