بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : بوشهر


شهر : بوشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 758 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : خیابان امام

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/02/28 18:45
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/03/24 13:00-16:00-22:00
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/03/26 22:00
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/04/07 13:45-20:30
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/04/07 19:00
سالن ساحل 1397/04/16 15:30
فیلم به وقت خماری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن ساحل 1397/04/12 12:00-17:15
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فانوس 1397/04/16 13:00-15:00-17:10-19:20-21:30-23:35
فیلم شماره 17 سهیلا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
دریا 1397/04/22 17:30
سالن ساحل 1397/04/22 23:30