هجرت هجرت

سینما هجرت


استان : البرز


شهر : کرج


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 871 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : کرج خیابان تهران -روبروی پمپ بنزین

فیلم های در حال اکران سینما هجرت
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1397/07/07 10:30-14:30
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نصر 1397/07/07 14:00
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نصر 1397/07/17 10:30-12:00-16:00-18:00-20:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1397/07/24 12:30-16:30-18:30-20:15