هجرت هجرت

سینما هجرت


استان : البرز


شهر : کرج


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 871 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : کرج خیابان تهران -روبروی پمپ بنزین

فیلم های در حال اکران سینما هجرت
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1397/03/02 10:30-14:30-18:30
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نصر 1397/04/01 14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1397/04/07 09:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هجرت 1397/04/22 12:30-16:30-20:30