یاسمن یاسمن یاسمن

سینما یاسمن


استان : اصفهان


شهر : شاهین شهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 365 نفر


سال ساخت : 1374


آدرس : خیابان گلستان کوچه لاله

فیلم های در حال اکران سینما یاسمن
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/14 14:30-22:15
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/24 16:30
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/10/26 22:15
فیلم سندباد و سارا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/10/27 14:00-15:30
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/18 14:00-15:30
فیلم ضربه فنی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/26 17:00-18:30
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/26 08:30-18:30-20:30
فیلم هت تریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/28 20:00-21:30