سپاهان سپاهان سپاهان

سینما سپاهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 719 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی کوچه سپاهان

فیلم های در حال اکران سینما سپاهان
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
همکف 1397/02/18 12:30-16:30-20:30
فیلم چهار راه استانبول
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سپاهان دو 1397/02/22 13:00-17:00-21:00-23:00
فیلم عصبانی نیستم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سپاهان دو 1397/02/22 13:00-17:00-21:15-23:15
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/03/26 11:00-15:00-19:00