سپاهان سپاهان سپاهان

سینما سپاهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 719 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی کوچه سپاهان