29 بهمن 29 بهمن 29 بهمن

سینما 29 بهمن


استان : آذربایجان شرقی


شهر : تبریز


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,095 نفر


سال ساخت : 1342


آدرس : چهارراه شریعتی-جنب هتل آذربایجان

فیلم های در حال اکران سینما 29 بهمن
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/25 18:30-20:30
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/25 10:00-12:00-14:00-20:00-22:00
سالن اصلی 1397/01/25 10:00-12:00-14:00-16:00-20:00-22:00
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/25 23:55
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/25 22:00
سالن اصلی 1397/01/28 18:00
فیلم خرگیوش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/28 10:30-12:30-14:30
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/28 10:30-12:30-14:30-16:30-22:00