ایران ایران ایران

سینما ایران


استان : آذربایجان غربی


شهر : ارومیه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 750 نفر


سال ساخت : 1330


آدرس : خیابان امام

فیلم های در حال اکران سینما ایران
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 12:00-14:15-16:30-18:45-21:00