ایران ایران ایران

سینما ایران


استان : آذربایجان غربی


شهر : ارومیه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 750 نفر


سال ساخت : 1330


آدرس : خیابان امام

فیلم های در حال اکران سینما ایران
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/06 10:15-12:00-13:45-15:45-17:45-19:45