بهمن خوراسگان اصفهان

سینما بهمن خوراسگان اصفهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 320 نفر


آدرس : خیابان جی شرقی - خوراسگان-خیابان دکتر علی شریعتی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن خوراسگان اصفهان
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/24 22:15
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/28 16:30-20:30
فیلم هت تریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/01 14:30-18:30
فیلم راهبه (the NUN)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/01 22:15