بهمن خوراسگان اصفهان

سینما بهمن خوراسگان اصفهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 320 نفر


آدرس : خیابان جی شرقی - خوراسگان-خیابان دکتر علی شریعتی

فیلم های در حال اکران سینما بهمن خوراسگان اصفهان
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/28 15:30
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/19 23:00
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/29 17:00-19:00-21:00