پردیس سینمایی ساحل اصفهان

سینما پردیس سینمایی ساحل اصفهان


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 9


ظرفیت سینما : 1,018 نفر


سال ساخت : 1354


آدرس : میدان انقلاب ابتدای خیابان مطهری

فیلم های در حال اکران سینما پردیس سینمایی ساحل اصفهان
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
رنگین کمان 1397/12/25 10:30-12:15-14:00-15:45-17:30-19:15-21:00-22:30-23:59
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
بهمن 1397/12/25 12:20-14:05-15:50-22:30-23:59
زنده رود 1397/12/25 17:00-18:45
سکانس (روباز) 1397/12/25 20:30
خواجو 1397/12/25 15:00
زنده رود 1398/01/07 10:00-11:40-13:20-15:00-18:30-22:30-23:59
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
عالی قاپو 1397/12/25 10:10-12:00-13:50-15:40-17:30-19:20-21:10-23:00
خواجو 1398/01/13 11:40-13:30-22:10-23:59
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت بهشت 1397/12/25 10:15-12:15-14:15-16:15-18:15-20:15-22:15-23:59
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
بهمن 1397/12/25 10:00-17:35-20:00
نصف جهان 1397/12/25 11:45-14:15-16:45-19:15-21:45-23:59
سکانس (روباز) 1398/01/08 23:30
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
حافظ 1398/01/27 10:30-12:20-14:10-16:00-17:50-19:40-21:30-23:30
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نصف جهان 1398/01/29 10:10-12:00-13:50-15:40-20:00-22:00-23:50
زنده رود 1398/01/29 16:40
بهمن 1398/01/29 17:20
سکانس (روباز) 1398/01/29 20:30