فرهنگ

سینما فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : میمه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 110 نفر


سال ساخت : 1396


آدرس : جنب شهرداری شورای شهر میمه

فیلم های در حال اکران سینما فرهنگ
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/06 18:30
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/16 22:15
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/22 22:15
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/20 14:30-20:30