فرهنگ

سینما فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : میمه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 110 نفر


سال ساخت : 1396


آدرس : جنب شهرداری شورای شهر میمه

فیلم های در حال اکران سینما فرهنگ
فیلم خجالت نکش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/10 16:30
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/28 18:30
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/11 16:30
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/14 20:30-22:30