فرهنگ

سینما فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : میمه


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 110 نفر


سال ساخت : 1396


آدرس : جنب شهرداری شورای شهر میمه

فیلم های در حال اکران سینما فرهنگ
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/27 15:00
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/27 16:45
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/06 19:00-21:00-23:00