آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/12 14:30
فیلم جاده قدیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/13 14:30-18:30
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/20 10:30-20:30