آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم راهبه (the NUN)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/05 20:30
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/24 14:30-18:30
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/30 10:30-16:30