آزادی بیجار

سینما آزادی بیجار


استان : کردستان


شهر : بیجار


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 285 نفر


سال ساخت : 1364


آدرس : ابتدای بلوار امام خمینی-ک بنیاد مسکن

فیلم های در حال اکران سینما آزادی بیجار
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/03/30 16:00-20:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/19 10:30-18:00-22:00