پردیس فرهنگ

سینما پردیس فرهنگ


استان : اصفهان


شهر : فولادشهر


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 455 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : فولادشهر بلوار جمهوری-پارکینگ 15 محله B1

فیلم های در حال اکران سینما پردیس فرهنگ
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 3 1397/10/12 18:30
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ1 1397/10/17 19:00
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 3 1397/10/19 16:30
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 3 1397/10/24 20:30
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 3 1397/11/25 10:30-12:30-14:30
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/11/28 10:30-12:30-14:30-16:30-20:00
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ1 1397/11/28 11:00-13:00-15:00-17:00-21:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/11/28 18:00
فیلم راهبه (the NUN)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
فرهنگ 2 1397/12/01 21:30