بهار

سینما بهار


استان : اصفهان


شهر : گز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 300 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

فیلم های در حال اکران سینما بهار
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/24 18:30
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/08 22:00
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/28 14:30
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/29 16:30-20:30