بهار

سینما بهار


استان : اصفهان


شهر : گز


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 300 نفر


سال ساخت : 1393


آدرس : بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

فیلم های در حال اکران سینما بهار
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/06 14:30-21:30
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/06 18:00
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/10 16:30
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/19 20:00-23:15