نخل

سینما نخل


استان : خوزستان


شهر : خرمشهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 407 نفر


سال ساخت : 1382


آدرس : خرمشهر پل جدید(جهان آرا) خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما نخل
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/06 19:00
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/17 19:30-23:30
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/19 21:00-23:00
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/19 17:30
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/08/03 15:30-21:30
فیلم گرگ بازی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/07 15:00-17:00