نخل

سینما نخل


استان : خوزستان


شهر : خرمشهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 407 نفر


سال ساخت : 1382


آدرس : خرمشهر پل جدید(جهان آرا) خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما نخل
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/10/19 15:30
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/19 15:00
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/09 21:30-23:30
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/09 19:00-23:00
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/30 19:30-21:30-23:30
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/30 17:00-21:00