نخل

سینما نخل


استان : خوزستان


شهر : خرمشهر


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 407 نفر


سال ساخت : 1382


آدرس : خرمشهر پل جدید(جهان آرا) خیابان فردوسی

فیلم های در حال اکران سینما نخل
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/27 19:00
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/10 17:30-23:30
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/04/12 15:30-21:30
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/17 15:00-17:00-21:00-23:00