آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/26 11:00
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/09 16:00
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/10 13:00-20:00
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/14 18:00-22:00-23:50