آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/10 22:00
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/19 16:00-23:50
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/04 11:00-18:00
فیلم گرگ بازی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/11 13:00-20:00