آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 13:00-16:00-22:00
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/30 20:00-23:50
فیلم راهبه (the NUN)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/01 11:00-18:00