آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/05/20 11:00-16:00
فیلم شعله ور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/06/07 13:00