آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی

سینما آزادی


استان : خوزستان


شهر : آبادان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 216 نفر


سال ساخت : 1395


آدرس : خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

فیلم های در حال اکران سینما آزادی
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/01 11:00-16:00
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/06 11:00-18:00
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/12 13:00-22:00
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/21 16:00
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/02/02 00:15-20:00