فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/12 20:30
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 10:30-12:30-14:30-18:30
فیلم هت تریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/28 16:30-22:15