فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/04 12:30-16:30
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/03 10:30-18:30
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/07 14:30-22:30
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/17 20:30