فلسطین

سینما فلسطین


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 506 نفر


سال ساخت : 1339


آدرس : چهار باغ عباسی بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/08 14:25
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/06 12:30-18:40
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/13 10:30
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/14 16:25-20:30-22:45