پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم اتاق تاریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/10/02 13:00-17:00-21:00-22:45
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/10/12 10:15-12:15-14:15-16:15-18:15-20:15-22:15
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/10/12 10:45-14:45-22:00
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/10/19 10:30-14:30-18:30-22:30
فیلم درساژ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/11/01 11:00-15:00-19:00
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/11/25 12:30-16:30-20:30
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/11/25 10:00-13:30-17:00
فیلم ضربه فنی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/11/25 16:00
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/11/25 11:45-15:15-18:45-20:30
فیلم هت تریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/11/28 12:30-18:00-20:00
چهارسوق 1397/11/28 22:15