پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/07/04 12:15-14:15-20:15-22:15
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/07/04 14:45-22:45
نقش جهان 1397/07/07 20:30
چهلستون 1397/07/18 10:15-16:15
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/07/14 1230-16:30-22:30
چهلستون 1397/07/18 18:15
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/07/18 10:30-14:30-18:30
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/08/18 10:45-12:45-16:45-18:45-20:45
فیلم در مسیر باران (انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/08/13 11:00-17:00-19:00
فیلم گرگ بازی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/08/13 13:00-15:00-21:00-22:30
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/08/17 10:00-11:30-13:00-14:30-16:00-17:30-19:00-20:30-22:00