پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/05/24 10:30-12:30-14:30-16:30
فیلم شعله ور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/05/27 10:00-12:00-14:00-16:00
فیلم داش آکل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/06/15 10:15-12:15-14:15-16:15
فیلم چراغ های ناتمام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/06/18 11:00-15:00
فیلم آخرین بار کی سحر را دیدی؟
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/06/19 13:00
شیخ بهایی 1397/06/23 14:45-16:45
فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/06/23 10:45-12:45
کافه رادیو 1397/06/23 17:00