پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم در وجه حامل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/03/24 11:00-15:00-19:00-23:00
فیلم دشمن زن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/03/24 10:45-12:45-14:45-18:45-20:45-22:45
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/03/24 12:15-16:15-20:15-22:15-23:59
فیلم به وقت خماری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/04/09 12:00-22:00
چهلستون 1397/04/17 16:15
فیلم خاله قورباغه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهلستون 1397/04/09 08:00-10:15-14:15-18:15-20:15
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1397/04/13 10:00-12:15-14:25-16:35-18:45-21:00-23:10
فیلم شماره 17 سهیلا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/04/14 13:00-17:00-21:00
فیلم دارکوب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/04/17 10:00-14:00-16:00-20:00
فیلم مرداد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه رادیو 1397/04/22 11:00-15:00-19:00-23:00