پردیس چهار باغ

سینما پردیس چهار باغ


استان : اصفهان


شهر : اصفهان


تعداد سالن : 5


ظرفیت سینما : 715 نفر


سال ساخت : 1350


آدرس : خیابان چهار باغ عباسی

فیلم های در حال اکران سینما پردیس چهار باغ
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/12/28 12:00-16:10-18:30
چهلستون 1397/12/28 10:10-14:10-20:00
نقش جهان 1398/01/26 19:45
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیخ بهایی 1397/12/28 17:05
کافه سینما 1398/01/10 15:30-17:15
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهارسوق 1397/12/28 10:15-14:30-22:35-23:59
شیخ بهایی 1397/12/28 11:45-17:00-18:45-20:30
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/12/28 20:45
چهلستون 1398/01/26 12:20-16:30-18:15
شیخ بهایی 1398/01/26 10:00-13:30-15:15-22:15-23:59
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1397/12/28 10:15-12:15-14:15-21:30-23:30
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
کافه سینما 1398/01/10 10:10-12:00-13:45-19:00-22:30-23:59
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
نقش جهان 1398/01/29 10:00-12:00-13:45-15:45-17:45-22:15-23:59
چهلستون 1398/01/29 20:00
چهارسوق 1398/01/29 20:50