فلسطین

سینما فلسطین


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 359 نفر


سال ساخت : 1320


آدرس : میدان امام خمینی جنب پاساژ قائم

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم هشتگ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/04 09:30-11:30-13:30-15:30-17:30-19:30
فیلم لس آنجلس تهران
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/22 16:00-18:00-20:00
فیلم ماهورا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/08/05 10:00-12:00-14:00