فلسطین

سینما فلسطین


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 359 نفر


سال ساخت : 1320


آدرس : میدان امام خمینی جنب پاساژ قائم

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/24 15:30-17:30-19:30
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/25 10:00-14:00-18:00
فیلم ضربه فنی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 09:30-11:30-13:30