فلسطین

سینما فلسطین


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 359 نفر


سال ساخت : 1320


آدرس : میدان امام خمینی جنب پاساژ قائم

فیلم های در حال اکران سینما فلسطین
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/04 16:30-18:30-20:30
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/26 10:30-12:30-14:30
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/01/07 10:15-12:30-15:00-17:30-20:00-22:30
سالن اصلی 1398/01/07 22:30